wat zoekt u? Zoek Home | Contacteren | Site Map
Pedagogische Begeleiding
Welkom
  Mijn bestellingen
  Login  
    VSKO    
    Basis onderwijs    
    Secundair onderwijs    
    Buitengewoon onderwijs    
    Hogescholenonderwijs    
    Volwassenen onderwijs    
    Bezoek ook ...    
   Inhoud        
Home
PBDKO (contact)
    Opdrachten
    Bestuur
    Regelgeving
    Diensten
    Begeleiders
    Begeleidingsaanbod
    Bezinningsaanbod
    Documentatie
    Handreikingen
    Interessante sites
    Dagboek
        Dagboek invullen
        Dagboek opvragen
        Handleiding
    E-mail VSKO
    Vacatures
APB (contact)
    Opdrachten
    Medewerkers
    Begeleidingsaanbod
Pedagogisch Bureau
Persberichten
Zoekmodules

 


Hier vind je alle documenten over de functiebeschrijving van een pedagogisch begeleider van het katholiek onderwijs.
 
Canon 
Voor dit najaar heeft CANON, de Cultuurcel van het departement Onderwijs, diverse projecten en studiedagen voor kleuter-, lager en secundair onderwijs op getouw staan. Bijgevoegd vindt u de nodige informatie over deze initiatieven. De vermelde websites met inschrijvingsmogelijkheid zullen wel pas vanaf 1 september 2004 online staan.
De externe ondersteuning van de zorgbrede werking van scholen 
De vzw Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs, de vzw Vrije-CLB-Koepel en de vzw Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs publiceren deze gezamenlijke tekst om - in verband met de zorgbrede werking - de opdracht van de school, de CLB’s en de pedagogische begeleidingsdienst en hun onderlinge samenwerkingsverbanden duidelijker uit te tekenen.
Onderzoek effectiviteit TSO en BSO scholen 
Bij 3 400 leerlingen uit Vlaamse TSO - en BSO -scholen (handel, nijverheid en personenzorg) gingen onderzoekers na hoe goed deze leerlingen zich op school voelen en hoe goed ze presteren voor wiskunde, begrijpend lezen en algemene vaardigheden. Het onderzoek is afgerond en een samenvatting van de resultaten kun je in bijgevoegd persbericht lezen.
Bezinning voor onderwijsmensen 2003-2004Bezinning voor onderwijsmensen 2003-2004 
Onderwijsmensen zijn dragers van het opvoedingsproject. Ze hebben allen tijd, ruimte en impulsen nodig om bezinnend om te gaan met de hele werkelijkheid.
Het VSKO draagt zijn steentje bij: lees de website http://www.vkso.be/pastoraal of neem deel aan de 'Bezinning voor onderwijsmensen' in 2003-2004.
Professionele ontwikkeling, schoolontwikkeling en kwaliteitProfessionele ontwikkeling, schoolontwikkeling en kwaliteit 
Op de website van Q*primair (zie ook interessante links) kun je op volgend adres gratis een bijzonder interessante tekst downloaden over professionele ontwikkeling, schoolontwikkeling en kwaliteit. Een aanrader voor pedagogisch begeleiders, zowel van het basisonderwijs als van het secundair onderwijs
Beroepsprofiel van de onderwijsbegeleider (PDF) 
In een beroepsprofiel worden de beroepskenmerken beschreven van de professionele begeleider. Een beroepsprofiel is dus een ideaal model voor de ideale begeleider. Het geeft niet alleen een beschrijving van beroepsactiviteiten, maar houdt ook rekening met veranderingen. Er worden kenmerken beschreven die nu nog niet algemeen geldend zijn, maar die dit in de toekomst voor een aantal begeleiders wel zullen zijn. Hoewel veel kenmerken slechts voor een gedeelte van de begeleiders - of voor veel begeleiders slechts gedeeltelijk - zullen gelden, wordt in een beroepsprofiel naar volledigheid en samenhang gestreefd.
De beroepskenmerken van de onderwijsbegeleider kunnen op drie niveaus van professionaliteit beschreven worden:
   1 het algemene niveau,
   2 het niveau van de dienstverlening,
   3 het niveau van de vraaggestuurde werking.
In dit document wordt per onderwerp de inhoud in de rechtse kolom aangegeven terwijl in de linkse kolom verwijzingen te vinden zijn naar verwante thema’s. Na elk onderwerp wordt aangegeven welke bekwaamheden, in het kader van initiële en permanente vorming, de begeleider hierbij moet nastreven.
De pedagogische begeleiding ter discussie 
Collega Jan Saveyn, pedagogisch coördinator VVKBaO, heeft een boeiende tekst met als titel 'De pedagogische begeleiding ter discussie' geschreven. Deze tekst is onlangs in het Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid verschenen. Graag bevelen we u de lectuur van deze tekst aan. André Uytterhoeven, voorzitter CPB
Visietekst: de pedagogische begeleiding (PDF) 
De 'Visietekst: de pedagogische begeleiding' is de tekst die de vier begeleidingsdiensten (gemeenschapsonderwijs, katholiek onderwijs, provinciaal onderwijs en stedelijk en gemeentelijk onderwijs) op 19 maart 2003 met de minister hebben besproken.
Hoorzitting (PDF) 
Verslag namens de Commissie voor Onderwijs,Vorming en Wetenschapsbeleid van de hoorzitting over het eindrapport “Doelmatigheidsanalyse van de Inspectie van Onderwijs, de Pedagogische Begeleidingsdiensten en de Dienst voor Onderwijsontwikkeling”
Doelmatigheidsanalyse  van de Inspectie van Onderwijs, de Pedagogische Begeleidingsdiensten en de Dienst voor Onderwijsontwikkeling

 

naar boven  
aangemaakt op 2002-09-23 laatst gewijzigd op 2006-03-07
Copyright © 2002, VSKO. All rights reserved. Hosted by VSKO.