wat zoekt u? Zoek Home | Contacteren | Site Map
Pedagogische Begeleiding
Welkom
  Mijn bestellingen
  Login  
    VSKO    
    Basis onderwijs    
    Secundair onderwijs    
    Buitengewoon onderwijs    
    Hogescholenonderwijs    
    Volwassenen onderwijs    
    Bezoek ook ...    
   Inhoud        
Home
PBDKO (contact)
    Opdrachten
    Bestuur
    Regelgeving
    Diensten
    Begeleiders
    Begeleidingsaanbod
    Bezinningsaanbod
    Documentatie
    Handreikingen
    Interessante sites
    Dagboek
        Dagboek invullen
        Dagboek opvragen
        Handleiding
    E-mail VSKO
    Vacatures
APB (contact)
    Opdrachten
    Medewerkers
    Begeleidingsaanbod
Pedagogisch Bureau
Persberichten
Zoekmodules

 

Netgebonden teksten
 
Opdrachtsverklaring 
Opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen (juni 1994)
Pedagogische begeleiding 
De pedagogische begeleiding in het katholiek onderwijs
Opdrachten en profiel van de externe begeleiding 
Opdrachten en profiel van de externe begeleiding
Schoolwerkplanning - de visie van het VSKO 
Schoolwerkplanning - de visie van het VSKO
Pedagogisch begeleiders en educatieve uitgeverijen 
Pedagogisch begeleiders en educatieve uitgeverijen.
Wetgeving
 
09 JULI 1996 - Besluit09 JULI 1996 - Besluit 
09 JULI 1996 - Besluit van de Vlaamse regering houdende bekrachtiging van de werkingscodes van de pedagogische begeleidingsdiensten in het onderwijs. (B.S. 12-09-1996)
23 OKTOBER 1991 -  Decreet23 OKTOBER 1991 - Decreet 
23 OKTOBER 1991 - Decreet houdende wijziging van artikel 19 en artikel 108 van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten. (B.S. 20-11-1991)
17 JULI 1991 - Decreet17 JULI 1991 - Decreet 
17 JULI 1991 - Decreet betreffende inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten. (B.S. 31-08-1991)
17 JULI 1991 - Besluit17 JULI 1991 - Besluit 
17 JULI 1991 - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten. (B.S. 31-08-1991)
22 MEI 1991 - Besluit22 MEI 1991 - Besluit 
22 MEI 1991 - Besluit van de Vlaamse Regering omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra. (B.S. 27-07-1991)
27 MAART 1991 - Decreet27 MAART 1991 - Decreet 
27 maart 1991 - Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding. (B.S. 25-05-1991)

 

naar boven  
aangemaakt op 2002-09-23 laatst gewijzigd op 2006-03-07
Copyright © 2002, VSKO. All rights reserved. Hosted by VSKO.