Nieuws
Aanbod
Belgie en Nederland
Zwitserland en Frankrijk
Tarieven
Contact
Inschrijven
Wie zijn wij?
Wat doen wij?
Regelgeving
Documenten
Webquest
Inloggen

Regelgeving

De omzendbrief met als referentie BaO/2001/13 omvat volgende richtlijnen:

  • De schoolbesturen hebben een grote autonomie bij het inrichten van extramuros activiteiten, wat een duidelijke verantwoording met zich meebrengt.

  • Het schoolbestuur of bij delegatie de directie, organiseert vooraf overleg met de betrokken leerkrachten en met de schoolraad of participatieraad.

  • De extramuros activiteiten moeten kaderen in het pedagogisch project van de school en geschraagd worden door de gehele opvoedingsgemeenschap van de school.

  • Iedere extramuros activiteit wordt grondig voorbereid en nadien geëvalueerd. Voorbereidings- en evaluatieverslagen moeten in de school ter inzage blijven van de bevoegde inspectie.

  • Het streefdoel blijft dat alle leerlingen deelnemen. Niet-deelnemende leerlingen moeten verantwoord opgevangen worden, zo dicht mogelijk aansluitend bij de pedagogisch-didactische aanpak die aan de deelnemende leerlingen wordt aangeboden.

  • De school bewaart in het dossier de schriftelijke toestemming van de persoon/personen die de ouderlijke macht uitoefenen of de kinderen in rechte of in feite onder hun bewaring heeft/hebben.
Sinds het decreet op de nieuwe financiering van het leerpichtonderwijs goedgekeurd is, mag er voor de meerdaagse uitstappen, zoals bos- of sneeuwklassen, over de zes jaar lager onderwijs heen niet meer dan € 360,00 aan de ouders gevraagd worden. Deze regeling geldt voor al de openluchtklassen vanaf 1 september 2008. (omzendbrief met als referentie BaO/2007/05).Sinds 2012 wordt dit bedrag jaarlijks geïndexeerd. Vanaf schooljaar 2013-2014 mag € 405,00 aan de ouders gevraagd worden over de zes jaar lager onderwijs heen.  
De meeste ziekenfondsen bieden hun leden een korting wanneer de kinderen op openluchtklas gaan. Deze korting schommelt tussen € 25,00 en € 40,00 per openluchtklas en per jaar. Maak de ouders hierop attent.

 

Taal wijzigen...
Redirecting...