DC Antwerpen - HIGWA    - Wie geeft wat in 2010-2011? - GRONDLIJNEN VOOR EEN CHRISTELIJKE ETHIEK
Inloggen
Inhoud      
Home

GRONDLIJNEN VOOR EEN CHRISTELIJKE ETHIEK - Ilse Cornu

We zoeken naar grondlijnen voor een christelijke ethiek via twee invalshoeken. Eerst gaan we in op het specifieke mensbeeld van het personalisme. Hierbij steunen we op de inzichten van de grondlegger van de personalistische ethiek in Vlaanderen, wijlen prof. Louis Janssens en op het ethisch zinmodel zoals prof. R.Burggraeve dit ontwikkelde. Vanuit deze voedingsbodem raken we vertrouwd met belangrijke begrippen in het ethisch denkproces. (In de cursus seksuele ethiek (C-jaar) zullen we dit personalistische mensbeeld toepassen op concrete seksuele themata.)
Na deze eerder filosofische invalshoek traceren we de bijbelse fundamenten en krachtlijnen van een ethiek die uit het christelijk godsgeloof ontspringt. Het christelijk geloof geeft namelijk een heel eigen kleur, motivatie en horizon aan ons ethisch leven en handelen. Langzaam wordt zowel de specifieke eigenheid van een christelijke ethiek als het onderscheid en de gelijkenissen met andere zinsystemen duidelijker. Deze inzichten kunnen ons helpen om in een multi-religieuze en multi-culturele samenleving een open dialoog aan te gaan vanuit een christelijke identiteit.

Copyright © 2006, VSKO. All rights reserved. Hosted by VSKO. (Disclaimer)