Ter informatie
Er was een probleem met de module www_vac_basis$cb_bao_jobs.FormQuery:

ORA-06508: PL/SQL: could not find program unit being called

Neem contact op met VSKO Dienst informatica (info@vsko.be)