Informatiesysteem Katholiek Onderwijs

Vestigingsplaats van een centrum voor volwassenenonderwijs zoeken

Help
Woordenlijst

Vsko nr:
Instellingsnummer:
Centrum voor volwassenenonderwijs:
Postcode:
Gemeente:
Provincie:
Bisdom hoofdzetel: