Informatiesysteem Katholiek Onderwijs

School buitengewoon onderwijs zoeken

Help
Woordenlijst

Onderwijsniveau: Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Onderwijstype:
Opleidingsvorm BuSO: OV1 - buitengewoon onderwijs gericht op integratie in een beschermd leefmilieu
OV2 - buitengewoon onderwijs gericht op de integratie in een beschermd leefmilieu en beschermde tewerkstelling (o.a.beschutte werkplaats)
OV3 - buitengewoon onderwijs gericht op de integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu
OV4 - secundair algemeen, technisch, kunst- en beroepssecundair onderwijs
Opleiding BuSO OV3:
Studiegebied BuSO OV4:
Postcode:
Gemeente:
Arrondissement:
Provincie:
Bisdom: